Âu Cơ Hương Huyền & Hương Thùy

Âu Cơ Hương Huyền & Hương Thùy

Âu Cơ Hương Huyền & Hương Thùy

Đến với Hội Phụ Nữ Âu Cơ (Hội PNAC) là một cơ duyên. Khi biết đến Hội thì hai em cũng rất
là ngạc nhiên về sự liên kết rất là chặt chẽ, không những ở Houston mà còn ở khắp nơi mọi nơi
trên thế giới. Và điều đó đã làm cho hai em thích thú và muốn tìm hiểu thêm về Hội. Đã tham gia và
sinh hoạt với chị em Hội PNAC khoảng bốn , tụi em càng bị cuốn hút vì sự nhiệt tình và tinh thần
làm việc hăng say của các chị trong Ban Chấp Hành, đặc biệt là chị Thiên Thanh và chị Thùy Linh.
Hai chị đã hướng dẫn hai em rất nhiều về nội quy, sinh hoạt và chỉ hướng đi của Hội. Đặc biệt là
những sinh hoạt như “giúp đỡ những phụ nữ bất hạnh và những anh thư đấu tranh cho nhân quyền
ở trong nước. Hai em không mong muốn gì hơn. Chỉ mong Hội PNAC ngày càng được mạnh tiến
và có nhiều công tác tốt để giới trẻ chúng em học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam.
Hương Huyền & Hương Thùy

About hoiphunuauco

through many generations, Vietnamese women have strived continuously:l Within their families, Vietnamese women have always fulfilled their roles as mother, wife, and sister with patience, endurance, boundless love and self-sacrifice to build and maintain happiness which they understand is the basic foundation of life. In society, Vietnamese women usually lend their hands to assuage the suffering of unfortunate victims of poverty, inequality, natural calamities and wars. Abroad today, in responding to the concerns from the communist-refuged Vietnamese communities worldwide, How to preserve the thousand years of Vietnamese customs and culture so that the young Vietnamese do not forget their mother’s tongue and develop the spirit of union, the love of Vietnam and Vietnamese people? How to support and protect the Vietnamese women who are victims of human trafficking under the various forms such as labor exportation, sex slavery, and brides exportations? How to support the women and their family in Vietnam those who have encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration, and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam? Declaration: Considering the above concerns, we, the Vietnamese women from all over the world, solemnly declare to establish the Federation of Vietnamese Au-Co Women with the following objectives: To maintain and promote Vietnamese culture and language overseas, To contribute to the support and protection to Vietnamese women who are the victims of human trafficking under various forms such as labor exportation, sex slavery and brides exportation. To support women and their families who have encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam To join forces with womenfolk and menfolk inside and outside of Vietnam in the struggle to bring about prosperity and democracy to Vietnam. Appeal: The Federation earnestly appeals to: All Vietnamese inside and outside of Vietnam to actively support the Federation in its struggle to maintain and promote Vietnamese cultures and language. The free world, especially the United Nations, Amnesty International, human rights and charitable organizations to support the Federation in its effort to protect and assist women who are victims of human trafficking and communist tyranny in Vietnam. All Vietnamese women to follow the examples of Trung & Trieu sisters as well as Le Thi Cong Nhan, Tran Khai Thanh Thuy, Pham Thanh Nghien, and courageously stand up to fight for women’s rights and the rights of all Vietnamese citizens. Declared in the USA on the third of September 2010 On Behalf of the Federation of Vietnamese Au Co Women President

Posted on December 20, 2014, in Tùy Bút:, Tản Mạn:, Truyện:, Đặc San Âu Cơ: and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: