THƯ MỜI ngày Tổng Tuyệt Thực đầu tiên trên toàn thế giới

Kính gởi:inconnu

Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo

Quý Tổ chức Tôn giáo, Chính trị, Đoàn thể, Hội đoàn

Quý niên trưởng, Chiến hữu cựu Quân Cán Chính Việt Nam Cọng Hòa

Quý cơ quan truyền thông, Báo chí

Quý đồng hương và các bạn trẻ

 

Ngày 25/7/2015 sắp tới sẽ là ngày Tổng Tuyệt Thực đầu tiên trên toàn thế giới với

sự tham gia của cả người Việt trong và ngoài nước, với mục tiêu đòi hỏi Nhân Quyền phải được tôn trọng tại Việt Nam và yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ bất công.

 

Ngày Tổng Tuyệt Thực chính là bước tiếp theo của chiến dịch We Are One, nhằm lên án những vi phạm nghiêm trọng đối với Quyền Con Người của nhà cầm quyền Việt Nam, đồng thời yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc phải có những biện pháp thích ứng đối với những vi phạm này.

 

Kính thưa quý vị,

Bằng cách tham gia ngày Tổng Tuyệt Thực 25/7/2015, quý vị sẽ góp phần vào Số

Đông tạo ra áp lực khắp nơi trên thế giới, đánh động sự quan tâm của quốc tế khiến

nhà cầm quyền Việt Nam phải tuân thủ các nội dung đã cam kết về Quyền Con

Người, để Việt Nam có được các giá trị tự do, dân chủ thực thụ, để đồng bào trong

nước có thể tự do bày tỏ chính kiến của mình trong điều kiện tốt nhất.

 

Trên nguyên tắc ôn hòa, công khai, chúng ta hãy cùng nhau, cùng một ngày, đồng

khắp trên thế giới, biểu hiện nguyện vọng của mình bằng cuộc tuyệt thực tập thể

trong 1 ngày (24h), bắt đầu từ 8h sáng ngày 25/7 tới 8h sáng ngày 26/7 (giờ VN).

 

Tức là từ 7h tối thứ sáu, ngày 24/7 đến 7h tối thứ bảy, ngày 24/7

tại Kỳ Đài trong khu thương mại Thái Bình Dương

 

Cám ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị.

Lakewood, ngày 17, tháng 7, năm 2015

T/M Ban Tổ Chức

Trân trọng kính mời

Nguyễn Hoàng Yến

Hãy liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ email HRforVN2015@gmail.com,

web nhanquyen2015.net , trang Facebook Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu 25/7/2015 https://www.facebook.com/tongtuyetthuc1?fref=ts

We Are One. Chúng ta là Một !

Tập thể những tuyệt thực viên Ngày Tổng Tuyệt Thực Toàn Cầu cho Tự do của Tù

nhân lương tâm tại Việt Nam.

About hoiphunuauco

through many generations, Vietnamese women have strived continuously:l Within their families, Vietnamese women have always fulfilled their roles as mother, wife, and sister with patience, endurance, boundless love and self-sacrifice to build and maintain happiness which they understand is the basic foundation of life. In society, Vietnamese women usually lend their hands to assuage the suffering of unfortunate victims of poverty, inequality, natural calamities and wars. Abroad today, in responding to the concerns from the communist-refuged Vietnamese communities worldwide, How to preserve the thousand years of Vietnamese customs and culture so that the young Vietnamese do not forget their mother’s tongue and develop the spirit of union, the love of Vietnam and Vietnamese people? How to support and protect the Vietnamese women who are victims of human trafficking under the various forms such as labor exportation, sex slavery, and brides exportations? How to support the women and their family in Vietnam those who have encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration, and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam? Declaration: Considering the above concerns, we, the Vietnamese women from all over the world, solemnly declare to establish the Federation of Vietnamese Au-Co Women with the following objectives: To maintain and promote Vietnamese culture and language overseas, To contribute to the support and protection to Vietnamese women who are the victims of human trafficking under various forms such as labor exportation, sex slavery and brides exportation. To support women and their families who have encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam To join forces with womenfolk and menfolk inside and outside of Vietnam in the struggle to bring about prosperity and democracy to Vietnam. Appeal: The Federation earnestly appeals to: All Vietnamese inside and outside of Vietnam to actively support the Federation in its struggle to maintain and promote Vietnamese cultures and language. The free world, especially the United Nations, Amnesty International, human rights and charitable organizations to support the Federation in its effort to protect and assist women who are victims of human trafficking and communist tyranny in Vietnam. All Vietnamese women to follow the examples of Trung & Trieu sisters as well as Le Thi Cong Nhan, Tran Khai Thanh Thuy, Pham Thanh Nghien, and courageously stand up to fight for women’s rights and the rights of all Vietnamese citizens. Declared in the USA on the third of September 2010 On Behalf of the Federation of Vietnamese Au Co Women President

Posted on July 28, 2015, in Sinh Hoạt:, Tin Tức: and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: