Tình Khúc Buồn – Ngô Thụy Miên – Unedited &Live Recording by Iphone 6SE – Túy Tâm – Alain Bảo


Em như một nụ hồng cầu mong chẳng lạnh lùng

Em như một ngày mộng, mà ta hằng ngại ngùng

Sẽ ru ta niềm nhớ, một ngày thoáng mây đưa

Chuyện tình đã như mơ

Em như giọt rượu nồng dìu ta vào cuộc mộng

Em như vạt lụa đào, quyện ta lời thì thào

Sẽ qua đi ngày tháng tình rồi cũng xa xưa Buồn.

ĐK: Cuộc tình ngỡ đã xa xưa đã xanh xao tự thuở nào

Chợt người đến với tim ta xoá tan đi một mảnh [C] đời

Cuộc tình quí giá mong manh có chơi vơi ngược giòng [Dm] đời

Nghìn trùng dòng sông có vui

Ôi sao người miệt [Am] mài, ngày vui nào còn [Dm] dài

Ta ưu phiền từng [Am] ngày vội chôn cuộc tình [Dm] gầy

Chết đi bao lời nói rừng nào có sa mưa

Tình nào sẽ như thơ

Sao chưa gặp một [Am] lần mà nghe tình thật gần

Xin cho được một lần gọi tên người thì thầm

Có qua đi ngày tháng trả lại thoáng mây bay.Buồn.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

LPBPdesigns Studio

http://www.LPBPdesigns.com

Email: Alainbp2000@gmail.com

Phone: 702-900-3437

About hoiphunuauco

through many generations, Vietnamese women have strived continuously:l Within their families, Vietnamese women have always fulfilled their roles as mother, wife, and sister with patience, endurance, boundless love and self-sacrifice to build and maintain happiness which they understand is the basic foundation of life. In society, Vietnamese women usually lend their hands to assuage the suffering of unfortunate victims of poverty, inequality, natural calamities and wars. Abroad today, in responding to the concerns from the communist-refuged Vietnamese communities worldwide, How to preserve the thousand years of Vietnamese customs and culture so that the young Vietnamese do not forget their mother’s tongue and develop the spirit of union, the love of Vietnam and Vietnamese people? How to support and protect the Vietnamese women who are victims of human trafficking under the various forms such as labor exportation, sex slavery, and brides exportations? How to support the women and their family in Vietnam those who have encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration, and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam? Declaration: Considering the above concerns, we, the Vietnamese women from all over the world, solemnly declare to establish the Federation of Vietnamese Au-Co Women with the following objectives: To maintain and promote Vietnamese culture and language overseas, To contribute to the support and protection to Vietnamese women who are the victims of human trafficking under various forms such as labor exportation, sex slavery and brides exportation. To support women and their families who have encountered difficulties from government due to policies of arrest, incarceration and torture in order to destroy their patriotism and fighting spirit to achieve freedom and democracy for Vietnam To join forces with womenfolk and menfolk inside and outside of Vietnam in the struggle to bring about prosperity and democracy to Vietnam. Appeal: The Federation earnestly appeals to: All Vietnamese inside and outside of Vietnam to actively support the Federation in its struggle to maintain and promote Vietnamese cultures and language. The free world, especially the United Nations, Amnesty International, human rights and charitable organizations to support the Federation in its effort to protect and assist women who are victims of human trafficking and communist tyranny in Vietnam. All Vietnamese women to follow the examples of Trung & Trieu sisters as well as Le Thi Cong Nhan, Tran Khai Thanh Thuy, Pham Thanh Nghien, and courageously stand up to fight for women’s rights and the rights of all Vietnamese citizens. Declared in the USA on the third of September 2010 On Behalf of the Federation of Vietnamese Au Co Women President

Posted on August 24, 2017, in Audio:, Video: and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: