Hội Phụ Nữ Âu Cơ

 Tuyên Ngôn và Đường Hướng: 

Hội Phụ Nữ Âu Cơ  được thành lập nhằm các mục đích sau đây:

  • Bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Việt
  • Yểm trợ Phong Trào Dân Chủ Quốc Nội và Hải Ngoại.
  • Hỗ trợ các anh thư nước Việt đang noi gương bà Trưng bà Triệu, đang nối gót cô Bắc, cô Giang can đảm đứng lên chống lại bạo quyền cộng sản, đòi hỏi dân chủ, nhân quyền, chủ quyền quốc gia như luật sư Lê Thị Công Nhân, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, cô Phạm Thanh Nghiên, vv…
  • Cứu giúp những phụ nữ trong hoàn cảnh nghiệt ngã do tệ nạn buôn người, làm gái mãi dâm, làm  nhân công bị ngược đãi và bị hành hạ, nhân phẩm bị chà đạp vv…

Hội ước mong đón nhận sự gia nhập của các anh thư nước Việt từ 18 tuổi trở lên và có cùng chung lý tưởng.  Hội sẵn sàng hợp tác với các tổ chức cộng đồng, đoàn thể chính đảng trong các công tác bao gồm văn hóa, xã hội, và chính trị với nguyện vọng “đem lại ngày mai tươi sáng thanh bình cho đất nước và dân tộc Việt Nam”.

Đại Hội Phụ Nữ Âu Cơ Kỳ V

Đại Hội Phụ Nữ Âu Cơ Kỳ VBlogger Hành Nhân Đại Diện Nhận Giải Âu Cơ Cho
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
PNAC Tham Gia Buổi Gây Quỹ Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
Đón Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Tại Phi Trường Houston
Âu Cơ Đến Thăm Tuyết Nga
Âu Cơ Tham Dự Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
%d bloggers like this: