Blog Archives

Lá Thư Chủ Biên

Kính thưa các chị em hội viên,
Kính thưa quý độc giả thân hữu Hội Phụ Nữ Âu Cơ,
Để đánh dấu hai năm hoạt động của Hội Phụ Nữ Âu Cơ, chúng tôi xin hân hạnh chuyển đến quý vị
Đặc San Âu Cơ, nhằm thắt chặt tình nghĩa chị em gắn bó, đồng thời chia sẻ cho nhau những thao thức
về đất nước và dân tộc của những người con gái Việt Nam luôn luôn được ấp ủ trong vòng tay từ ái của
Mẹ Âu Cơ.
Nói đến việc chia sẻ tâm tình, thì không biết làm sao nói hết tình nghĩa chị em thắm thiết trong hai
năm qua! Tuy vì hoàn cảnh, chúng ta không đủ điều kiện gặp nhau thường xuyên, tay bắt mặt mừng,
nhưng đôi lần họp mặt, cũng đủ để trao cho nhau những nụ cười, những ánh mắt, những chuyện vui
buồn nho nhỏ khó quên. Tuy nhiên, qua điện thoại và điện thư, chúng ta đã giao tiếp với nhau hằng
ngày, chúng ta đã cảm thấy có nhau và bên nhau trong tâm tình chị em gắn bó như thể trăm trứng còn
trong bọc mẹ Âu Cơ! Read the rest of this entry